• Heading
 • Home
 • Groep 8
 • Dalton
 • Ons onderwijs
  • Missie & visie
  • 20first skills
 • f.a.q.
 • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • Alle berichten
 • Vacatures
  • Onderwijzend
  • Ondersteunend
 • Contact

Frequently Asked Questions

 

Q: Hoe sluit Spinoza20first aan op een vervolgopleiding?

A: Onze school voldoet aan de eisen gesteld door de overheid. De leerlingen doen examen op mavo, havo of vwo-niveau. Aansluiting op een vervolgopleiding zal daarom geen probleem zijn. Uiteraard sluiten we ook aan bij alle dialogen en debatten in onderwijsland waar over maatwerkdiploma's gesproken wordt.

  

Q: Hoe wordt er getoetst?

A: De toetsing zal geschieden door middel van werkstukken, presentaties, rollenspellen, mondelinge overhoringen, schriftelijke toetsingen, etc.

 

Q: Hoe worden de kunst- en cultuurlessen ingevuld? Gaan jullie met de  filmacademie samenwerken? Komt er een toneelvoorstelling of musical?

A: Leerlingen geven voor een deel zelf invulling aan het kunst- en cultuurdomein. Dit kan door middel van de beeldende kunsten, toneel of muziek. Vanzelfsprekend worden de leerlingen hierin begeleid. Ook bieden we kunst- en cultuurlijnen aan binnen de domeinen Taal en Cultuur en Sport en Expressie. 

Daarnaast wordt gewerkt aan de leerlijn muzikale vorming. Er wordt een onderscheid gemaakt in een lijn voor basisvaardigheid en -interesse en een lijn voor leerlingen die meer willen en kunnen. We zoeken hierin samenwerking met externe partijen en met het Spinoza Lyceum. Zodra hierover meer bekend is, zullen we hierover berichten.

 

Q: Waar vindt Lichamelijke Opvoeding plaats? Is er een gymzaal?

A: De locatie heeft geen gymzaal, maar wel een groot schoolplein waar er activiteiten aangeboden kunnen worden bij mooi weer. De gymlessen vinden plaats in Sportcentrum De Pijp. 

 

Q: Hoe vaak wisselen de stamgroepen van samenstelling?

A: Tijdens het schooljaar wordt niet van stamgroep gewisseld. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een vaste en daardoor vertrouwde stamgroep hebben. Leerlingen kunnen wel geregeld van projectgroep wisselen. Daarnaast zal een deel van de vakinhouden en vaardigheden in niveaugroepen worden aangeboden.

 

Q: Zijn er toetsmomenten?

A: Er zijn toetsmomenten, maar het moment van toetsing kan van leerling tot leerling verschillen. Er wordt getoetst zodra de leerling de stof beheerst. Daarnaast zal het niveau bij verschillende vakken/domeinen adaptief of middels rubrics worden vastgesteld en worden aangetoond door leerlingen.

 

Q: Hoe wordt er getoetst?

A: Het soort toets zal afhankelijk zijn van de lesstof en de leerdoelen. Toetsen kan plaatsvinden door een presentatie, werkstuk, rollenspel of ‘klassieke’ toets, maar er zijn ook andere vormen denkbaar. De vorm van toetsing kan zelfs verschillen per leerling.

 

Q: Is er huiswerk?

A: De leerlingen werken binnen en buiten school aan projecten en aan de kernvakken. Het is mogelijk dat zij ook thuis moeten werken. Denk aan een interview afnemen, een presentatie voorbereiden of leren voor bijvoorbeeld een assessment of afsluitmoment.

 

Q: Is er huiswerkbegeleiding?

A: Dagelijks heeft een coach contact met de leerling. Als blijkt dat dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal binnen school gekeken worden waar extra aandacht naar uit moet gaan en waar versneld kan worden. Er is veel begeleiding op school vanuit de coach en vanuit de experts. Wij organiseren geen huiswerkbegeleiding, noch werken we samen met een dergelijk instituut. Vanzelfsprekend worden de observaties van de coach besproken met de ouders.