Groep-8

Aanmelden voor groep 8 leerlingen

Aanmelden

Als Spinoza20First op nummer 1 staat op de voorkeurslijst dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden van maandag 5 maart 2018 t/m 16 maart 2018, Martin Luther Kingpark 1 te Amsterdam.

Bij de aanmelding dient u het volgende formulier bij u te hebben:

  • de voorkeurslijst met daarop de rangorde van de scholen waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Op de voorkeurslijst moet een stempel en/of handtekening van de basisschool staan.

NB: Houdt u rekening met enige wachttijd voor het invoeren van de voorkeurslijst. De voorkeurslijst dient, nadat deze geprint is, door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te worden.

Loting & matching

Op donderdag 5 april 2018 vindt de centrale loting & matching plaats. Via een inlogcode voor een speciaal ouderportaal kunt u op donderdag 5 april zien waar uw zoon of dochter geplaatst is. De inlogcode krijgt u per mail toegezonden.

Schriftelijk bericht

Van de school van plaatsing ontvangt u ook nog schriftelijk bericht. U zoon of dochter wordt vervolgens automatisch ingeschreven op de school.