Ouders

Schoolkosten

Ouderbijdrage

Alle scholen voor het voortgezet onderwijs ontvangen subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van salarissen en exploitatiekosten. Het is daarmee net genoeg om de zogenaamde kernactiviteiten te verzorgen, dat wil zeggen om onderwijs sec te verzorgen en daarmee aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is helaas niet toereikend om kwaliteit te bieden en echt aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Zo is het zonder een ouderbijdrage voor scholen onmogelijk om excursies te organiseren, een mediatheek te faciliteren, muziek- en toneelvoorstellingen te maken.

Wij vragen – net als alle scholen in Nederland – per leerling een financiële bijdrage om die extra kosten te dekken. Voor dit schooljaar is de standaard ouderbijdrage – met instemming van de oudergeleding van de MR – vastgesteld op € 170,- per leerling. Je ouders worden bij aanvang van het schooljaar per e-mail benaderd met het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden voorgelegd wat betreft de betaalwijze.

Het brugklaskamp wordt niet uit die standaard ouderbijdrage bekostigd. De kosten hiervan zijn € 125,-.

Leerlingen waarvoor te laat of slechts gedeeltelijk is betaald, kunnen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten of voorzieningen.

Leermiddelen en iPads

In alle klassen wordt bijna uitsluitend met digitale leermiddelen gewerkt. De ouders van deze leerlingen kunnen via de school (met korting) een iPad aanschaffen. Leermiddelen, zoals schoolboeken, worden door de school verstrekt. Wij werken hierbij samen met Van Dijk Educatie. Medio juni verschijnt de boekenlijst en kunnen de boeken voor het volgende schooljaar besteld worden. Bepaalde boeken, zoals woordenboeken en atlassen, zijn overigens voor eigen rekening.