• Heading
 • Home
 • Groep 8
 • Dalton
 • Ons onderwijs
  • Missie & visie
  • 20first skills
 • f.a.q.
 • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • Alle berichten
 • Vacatures
  • Onderwijzend
  • Ondersteunend
 • Contact

Alle berichten

De Jonge Onderzoekers

Ben je (of ken je iemand die) nieuwsgierig, onderzoekend ingesteld en breed geïnteresseerd is? Grijp je kans! Meld je aan als Jonge Onderzoeker op Spinoza20first, download hier de folder; lees de instructies en stuur je brief op!

Spinoza20first neemt het voortouw om de aansluiting tussen basisonderwijs en het voorgezet onderwijs te versoepelen. Met het organiseren van De Jonge Onderzoekers stelt Spinoza20first leerlingen uit de groepen 8 van het basisonderwijs in staat om bij ons op school een aantal donderdagmiddagen hun eigen onderzoeksproject te bedenken, uit te voeren en te presenteren. Zij zullen hierbij vanuit onze school worden begeleid.

Het initiatief van De Jonge Onderzoekers is ingegeven door de constatering dat voor veel leerlingen in groep 8 en hun ouders de overgang naar het voortgezet onderwijs als enorm ingrijpend wordt ervaren. Bovendien blijken de reguliere open dagen en lesjesmiddagen op de meeste scholen de basisschoolleerlingen niet echt een helder beeld te geven van de dagelijkse gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Door leerlingen de mogelijkheid te bieden over een langere periode daadwerkelijk mee te draaien op hun toekomstige school, willen wij bereiken dat de overgang van groep 8 naar de brugklas geleidelijker, vloeiender en daardoor prettiger wordt.

Wij zijn van mening dat onderzoekend leren de verbindende schakel vormt in deze. Leerlingen die onderzoekend leren op hun basisschool hebben geleerd, kunnen met die vaardigheid gemakkelijker aansluiten bij de leermethodiek zoals die op Spinoza20first wordt gehanteerd. Dit initiatief heeft bovendien de bijkomende voordelen dat, enerzijds de leerlingen een beter en reëler beeld van onze school krijgen en dat, anderzijds wij een beter inzicht krijgen in onze toekomstige leerlingen.

Dus ben je (of ken je iemand die) nieuwsgierig, onderzoekend ingesteld en breed geïnteresseerd is? Grijp je kans! Meld je aan als Jonge Onderzoeker op Spinoza20first, download hier de folder; lees de instructies en stuur je brief op!