• Heading
 • Home
 • Groep 8
 • Dalton
 • Ons onderwijs
  • Missie & visie
  • 20first skills
 • f.a.q.
 • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • Alle berichten
 • Vacatures
  • Onderwijzend
  • Ondersteunend
 • Contact

Ons onderwijs

Het Spinoza20first is een brede scholengemeenschap en een openbare Daltonschool.
We bieden verschillende soorten onderwijs aan: atheneum, havo en mavo. 

Daltononderwijs

De ‘Daltondriehoek’ is het uitgangspunt van Spinoza20first. Wij werken aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, doelmatigheid en reflectie. In de cultuur op school nemen deze kernwaarden een belangrijke plek ik. De kernwaarden vereisen echter wel dat iedereen op school, zowel leerling als expert, verantwoording, verantwoordelijkheid en vertrouwen durft te nemen, te geven en te vragen.

Om vrijheid te kunnen geven is het van belang dat je elkaar kunt vertrouwen. Wanneer iedereen zich aan deze waarden houdt ontstaat er een erg prettige, fijne en veilige school! 

Lees meer ... 

Persoonlijke ontwikkeling

Je gaat natuurlijk naar de middelbare school om iets te leren! Het Spinoza20first vindt het belangrijk dat je opgroeit tot jongvolwassene zonder vrees met de belangrijke kennis en vaardigheden van de toekomst. In ons onderwijs besteden we daarom veel aandacht aan:

 • kennis van verschillende vakgebieden
 • persoonsvorming
 • maatschappelijke toerusting

Lees meer ...

Leervoorkeuren

Leervoorkeuren geven inzicht in je eigen manier van leren. Ruijters (2006) biedt 5 leervoorkeuren die vooral de context waarin je leert benadrukken. Dit kan jou ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer ...

Onderwijsleerstrategie

Tijdens de projecten ga je onderzoekend en ontwerpend te werk. Samen met medeleerlingen ga je in werkplaatsen of ateliers werken aan je leerdoelen en onderzoek. Op deze manier ontwikkel je competenties op het gebied van creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch werken, samenwerken, informatie ordenen en analyseren.

Lees meer ...

Onderwijsinhoud

De inhoud van het onderwijs wordt gevormd binnen de vier kennisdomeinen. Taal & Cultuur, Expressie & Beweging, Mens & Maatschappij en Natuur & Technologie. De kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels) spelen binnen elk domein vaak een ondersteunende rol.

Lees meer ...