DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Maatwerk

Op Spinoza20first geloven we in contextrijk onderwijs dat zich zo goed mogelijk schikt naar de interesses en kwaliteiten van de leerling. De leerlijnen van de onderbouw zijn afgebakend in vijf thema’s per schooljaar en dat levert veel mogelijkheden op om maatwerk en een persoonlijke leerroute aan te bieden.

Leerlingen kunnen in hun eigen tempo en met hun eigen leerstijl de onderbouw afronden en uiteindelijk doorstromen naar de bovenbouw. In de bovenbouw ontwikkelen zij zich in nieuwe klassen met leerlingen van hetzelfde niveau richting hun eindexamen. 

Growth mindset

Binnen een thema probeert een leerling alle producten en toetsen af te ronden met een Voldaan of Bovengemiddeld. We gaan uit van een growth mindset: je kunt iets nog niet. Aan de hand van een rubric wordt feedback gegeven over het ingeleverde product. De expert geeft hiermee aan wat goed of boven verwachting is, wat nog beter kan en wat niet goed gegaan is.

Daarnaast heeft een leerling veel eigenaarschap over de invulling van haar of zijn rooster en kan zelf bepalen bij welke vakken zij of hij daltonuren wil volgen voor extra ondersteuning. De coach begeleidt de leerling in het maken van deze keuzes. 

Explore

We streven ernaar om 20% van het onderwijs door de leerling zelf in te laten vullen. Elk thema is er een aanbod van verschillende explore-uren, zoals Fries, hiphop, een wiskundewandeling of creating a bag. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om buiten de school te gaan leren, bijvoorbeeld door een korte stage te zoeken. 

Maatwerkprogramma

Als het niet lukt om iets te maken binnen het thema of schooljaar of als iets nog niet op het niveau is dat van de expert verwacht wordt (Niet Voldaan), kijkt de leerling samen met de coach en expert wanneer hij of zij het gaat inhalen of herkansen. Dit wordt uiteindelijk een eigen maatwerkprogramma. Zo kunnen leerachterstanden weggewerkt worden zonder te doubleren.

Anderzijds hebben enkele leerlingen juist een leerjaar overgeslagen en met een maatwerkprogramma de leerdoelen in een aanzienlijk kortere tijd behaald.