Ons onderwijs

Maatwerk

Alle leerlingen leren anders. Zij hebben een andere leervoorkeur, een andere leerstijl en andere interesses. Ook is er een verschil in ontwikkeling en groei van leerlingen. Het is daarom niet logisch, dat alle leerlingen in een stamgroep op hetzelfde moment en op dezelfde manier hun vaardigheid en kennis moeten aantonen. Net als op de meeste scholen zorgen we ervoor dat de opgestelde kerndoelen in de onderbouw behaald worden. Op Spinoza20first kan je als leerling het voorstelprogramma volgen, er is ook ruimte om zelf een voorstel te doen om bijvoorbeeld aan te tonen dat je een kerndoel van leerjaar 2 hebt gehaald voor Nederlands door bijvoorbeeld een debat te organiseren, voor te bereiden en te voeren en te evalueren met andere leerlingen. Door dit debat te organiseren laat je ook zien dat je reflecteert, en belangrijke daltonvaardigheid.

Je leert altijd op het voor jou hoogst haalbare niveau. Het komt dan ook geregeld voor dat leerlingen met een mavo/havo-advies voor verschillende domeinen en vakken werken op vwo-niveau. Leerlingen met een vwo-basisschooladvies werken aan opdrachten die een verdieping en verrijking bieden op het voorstelprogramma. Soms werk je ook vooruit! Binnen het narratief worden eigen interesses onderzocht.Zo heeft Timo - uit groep 2F - onderzocht hoe er bij een overstroming een veilig plek gecreëerd kan worden voor de dieren. Als oplossing heeft hij een ‘floating farm’ bedacht en heeft daar een 3D model van gemaakt.

Om maatwerk te kunnen bieden, stimuleren we eigenaarschap bij onze leerlingen. Leerlingen hebben de regie over het grootste gedeelte van hun rooster (het wanneer), mogen voorstellen doen over wat zij leren en hoe zij aantonen dat zij de kennis en vaardigheden beheersen. Hun coach stimuleert en ondersteunt de leerling regie te nemen over het eigen leren.