Ons onderwijs

Ons onderwijs

Het Spinoza20first is een brede scholengemeenschap en een openbare Daltonschool. We bieden verschillende soorten onderwijs aan: atheneum, havo en mavo.

Daltononderwijs

De ‘Daltondriehoek’ is het uitgangspunt van Spinoza20first. Wij werken aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, doelmatigheid en reflectie. In de cultuur op school nemen deze kernwaarden een belangrijke plek ik. De kernwaarden vereisen echter wel dat iedereen op school, zowel leerling als expert, verantwoording, verantwoordelijkheid en vertrouwen durft te nemen, te geven en te vragen.

Om vrijheid te kunnen geven is het van belang dat je elkaar kunt vertrouwen. Wanneer iedereen zich aan deze waarden houdt ontstaat er een erg prettige, fijne en veilige school!

Lees meer ...

Persoonlijke ontwikkeling

Je gaat natuurlijk naar de middelbare school om iets te leren! Het Spinoza20first vindt het belangrijk dat je opgroeit tot jongvolwassene zonder vrees met de belangrijke kennis en vaardigheden van de toekomst. In ons onderwijs besteden we daarom veel aandacht aan:

  • kennis van verschillende vakgebieden
  • persoonsvorming
  • maatschappelijke toerusting

Lees meer ...

Leervoorkeuren

Leervoorkeuren gaan niet zozeer over hoe je leert, maar over de context waarin je graag leert. Het Spinoza20first heeft als uitgangspunt dat ontwikkeling van kennis, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting pas plaatsvindt als je dit in de juiste context plaatst. Wanneer de leerling en de docent zich bewust zijn van deze voorkeur en de context waarin geleerd wordt, kan dit ondersteunen in de ontwikkeling. Manon Ruijters (2006) omschrijft vijf voorkeuren:

  • Kunst afkijken (geel). Je leert het liefst in de spanning van de praktijk. Je observeert en analyseert anderen, kijkt wat bruikbaar is en past dat toe in je eigen werk.
  • Participeren (rood). Je leert door te overleggen en sparren met anderen. Hun reacties zorgen voor de keuzes die je maakt en helpen in je leerproces.
  • Kennis verwerven (blauw). Jij zit het liefste met je neus in de boeken. Je houdt van leren waarbij de kennis en informatie wordt overgedragen door een expert.
  • Oefenen (groen). Je leert graag door te oefenen en probeert graag iets nieuws uit in een veilige omgeving. Je bent niet bang om fouten te maken, want daar leer je juist van.
  • Ontdekken (wit). Jij leert het liefste van het leven. Alleen maar leren in de schoolbanken is niet genoeg voor jou. Je leert het liefst door zelf iets uit te vinden.

Onderwijsleerstrategie

Wanneer je gaat werken in projecten wordt dit ondersteund door een structuur van onderzoekend of ontwerpend leren (OOL). Dit is een denkcirkel die aangeeft hoe je het project aan kan pakken. Je werkt soms alleen maar meestal in groepjes en de docent helpt je in de begeleiding. Bij OOL voer je onderzoek uit op basis van je (eigen gestelde) onderzoeksvragen of ontwerp je oplossingen voor problemen of behoeftes.

Door deze manier van werken ontwikkel je 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het zijn vaardigheden als computational thinking (begrijpen hoe technieken en apparaten werken), problemen oplossen, ict- vaardigheden, communiceren en samenwerken (zie het model voor 21e eeuwse vaardigheden). Bijvoorbeeld de vaardigheid computational thinking, je leert programmeertalen en computertechnieken. Erg leuk als je zelf tijdens een project een game wilt maken! Een ander voorbeeld is ‘ communiceren’. De manieren om met elkaar te communiceren zijn de afgelopen jaren in rap tempo toegenomen. Hoe zorgen we er met elkaar voordat we met de mogelijkheden van social media en email op een goede manier met elkaar blijven communiceren? Welke regels zijn daar eigenlijk voor? En hoe zorg je ervoor dat sommige berichten vertrouwd blijven? Ook dit zijn 21e eeuwse vaardigheden die erg belangrijk zijn voor je toekomst!

Onderwijsinhoud

De inhoud van het onderwijs wordt gevormd binnen de vier kennisdomeinen. Taal & Cultuur, Expressie & Beweging, Mens & Maatschappij en Natuur & Technologie. De kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels) spelen binnen elk domein vaak een ondersteunende rol.