Spinoza20first krijgt een permanente huisvesting aan de H.J.E. Wenckebachweg. De nieuwbouw komt op de locatie waar een parkeergarage ten behoeve van Bijlmer Bajes heeft gestaan en maakt daarmee onderdeel uit van de nieuwe buurt het Bajes Kwartier. Bajes Kwartier moet een gemengd gebied worden met wonen, werken, cultuur en maatschappelijke voorzieningen voor alle Amsterdammers. Een buurt met een eigenzinnig karakter, dat op een aantal goed gekozen plaatsen is verbonden met het Amstelkwartier en het te ontwikkelen gebied richting de Weespertrekvaart. Een fantastische plek voor onderwijs om er onderdeel van uit te maken. Meer over DNA van het Bajes Kwartier is te vinden op de website https://www.bajeskwartier.com/.

Kom voor de laatste ontwikkelingen betreft de nieuwbouw naar onze open dagen. Daar zullen presentaties van de architecten worden tentoongesteld.