DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

De schooldag

Hieronder vind je in het kort hoe een dag eruit ziet als je in het eerste leerjaar (de brugklas) bij ons op school komt.

Dagstart 

Je begint de dag op Spinoza20first om 8:30 met een dagstart van een kwartier met jouw stamgroepcombinatie. Een stamgroep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen van verschillende niveau’s: mavo, havo en vwo. Samen met de expert bespreek je het laatste nieuws van de afgelopen dag(en). Soms zijn er mededelingen die voor leerlingen belangrijk zijn. Dit is ook het moment dat je je inschrijft voor de lesuren van de dag.

In het eerste leerjaar heb je de eerste weken ook een dagafsluiting. Samen met je stamgroep en een expert spreek je de dag door. Je kunt dan ook vragen te stellen over dingen die nog onduidelijk voor je zijn. 

Wat is een stamgroep(combinatie)?

Een stamgroep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen en wordt begeleid door een stamgroepbegeleider. Samen met een andere stamgroep wordt een stamgroepcombinatie gevormd, bijvoorbeeld 1A-1B. In deze stamgroepcombinatie volg je je vaste lessen. Elk nieuw schooljaar kan een combinatie wisselen, maar de samenstelling van de stamgroep zelf blijft zoveel mogelijk hetzelfde. In het tweede jaar gaat 1A bijvoorbeeld samen met 1E en worden zij 2A-2E.

Vaste lesuren en daltonuren

Meestal heb je de eerste twee uur vaste lesuren: deze volg je altijd samen met jouw stamgroep- combinatie. In deze vaste lesuren krijg je per vak uitleg over wat je moet leren en hoe je dat het beste kan doen. De expert geeft uitleg over moeilijke onderdelen en geeft jou de informatie die je nodig hebt om later op de dag zelfstandig aan de slag te kunnen.

Vervolgens is er een pauze van 15 minuten, meestal gevolgd door een daltonuur. Tijdens de dagstart heb je je ingeschreven voor een daltonuur voor een bepaald vak of domein. Onder begeleiding van de expert ga je dan zelfstandig werken. Je kunt ook over bepaalde onderwerpen extra uitleg krijgen op jouw niveau. 

Je zit in een daltonuur samen met leerlingen uit hetzelfde leerjaar, ook uit andere stamgroepen. Tijdens de eerste weken leer je zo steeds meer leerlingen uit andere groepen kennen!

Wat doet een expert?

Op Spinoza20first noemen we een leraar een expert. Hij of zij geeft dus les, maar daarnaast is hij of zij ook meestal coach en/of stamgroepbegeleider.

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs staat voor leren met meer vrijheid: je krijgt de verantwoordelijkheid meer zelf te bepalen wat je leert en hoe je dat leert. Dat doe je ook vaak door samen te werken. Je moet dat wel op een goede manier doen (effectief) en je moet ook kijken wat er goed en minder goed ging als je klaar bent door te reflecteren. Lees meer over daltononderwijs.

Projecturen of het stilteplein

Na de daltonuren heb je 30 minuten pauze. Hierna kan je ervoor kiezen om op een projectplein of op het stilteplein te gaan zitten. In het projectplein zit je met allerlei leerlingen door elkaar. Dit kunnen leerlingen zijn uit jouw leerjaar, maar ook uit andere leerjaren.

In een projectplein mag je aan elk vak werken en kan je hulp vragen aan je medeleerlingen. Je werkt hier aan de opdrachten of leert voor de toetsen die op de adviesplanning staan. De kans is groot dat een ouderejaars die dat hoofdstuk vroeger ook moeilijk vond, nu juist hele goede tips voor je heeft. Het projectuur is verder een goed moment om aan je groepsopdrachten te werken. 

Je kan ook kiezen voor het stilteplein. Dit is een groot plein waar je in stilte moet werken. Hier kun je terecht als je bezig bent met een lastigere opdracht en je goed wilt kunnen concentreren. 

Wat is de adviesplanning?

De adviesplanning is een advies over hoe je er voor kunt zorgen dat aan het eind van het thema al het schoolwerk en alle toetsen en producten af zijn. Er staat per week opgeschreven wat voor schoolwerk je moet doen. Meestal sluit dit aan op wat in de vaste les behandeld is. In principe controleert de expert (leraar) niet of jij alles af hebt, want je mag er ook voor kiezen om een andere planning te maken. Jouw coach kijkt met jou mee of dat een goede planning is. De coach controleert namelijk of jij je schoolwerk maakt. Lees meer over leerlingbegeleiding.

Coachgesprek

Een keer per week heb je een gesprek van ongeveer tien minuten met je coach. Je bespreekt dan samen je coach hoe het gaat. Heb je het naar je zin op school? Lukt het om al het schoolwerk in te plannen? Welke producten en toetsen heb je al af? Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor! Maar ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kan je elkaar altijd opzoeken.