DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Daltononderwijs

Helen Parkhust (1887-1973), onderwijzeres in de Verenigde Staten, bedacht het daltononderwijs. Ze vond het belangrijk dat leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren. 

Het Spinoza20first is een daltonschool, waar de daltonwaarden een belangrijke plek innemen: 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Effectiviteit

Reflectie

We verwachten dat iedereen op school, zowel de leerlingen als het personeel, verantwoording, verantwoordelijkheid en vertrouwen durft te nemen, te geven en te vragen. 

Op het Spinoza20first richten wij het onderwijs efficiënt in door de kerndoelen met betrekking tot de inhoud van het onderwijs af te stemmen op behoeften, interesses en kwaliteiten van onze leerlingen. Ons onderwijs staat dan ook voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonlijke ontwikkeling.

De leerlingen ontwikkelen hun daltonvaardigheden door de schooljaren heen. In de onderbouw vullen leerlingen samen met hun coach en een medeleerling elk jaar een daltonrapportageformulier in. Dit formulier wordt vervolgens opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Per project kan worden gekeken aan welke kerndoelen en daltonleerlijnen is gewerkt. Daarnaast kijken we ook op een aantal vaste momenten in het jaar waar de leerling staat wat betreft de algemene daltonvaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken.

In de bovenbouw bepalen leerlingen zelf aan welke vaardigheden ze werken. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de rapportage in de vorm van reflectieverslagen in een portfolio, maar de coach begeleidt hen daar wel bij. Uiteindelijk leidt dit portfolio tot het daltoncertificaat, dat wordt uitgereikt met het schooldiploma.

Veelgestelde vragen

Wat is een daltonuur?

In een daltonuur zit je bij een expert (leraar) van een bepaald vak. Je werkt zelfstandig aan dit vak, maar je kunt hulp vragen aan de expert. Soms geeft de expert in een daltonuur extra uitleg over een bepaald onderwerp. Lees meer over het daltononderwijs of lees meer over de schooldag.

Heb je voorrang bij het inschrijven als je op een daltonbasisschool hebt gezeten?

Je hebt bij inschrijving geen voorrang als je op een daltonbasisschool hebt gezeten. De voorrang is sinds dit jaar vervallen. 

Is daltononderwijs moeilijk voor kinderen die niet op een daltonbasisschool hebben gezeten?

Volgens ons niet, omdat op vrijwel alle basisscholen al met taakopdrachten wordt gewerkt. Bovendien maken wij alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze werkwijze. We werken in het eerste leerjaar aan een opbouw om met de daltonvaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren om te gaan.