DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Ons onderwijs

Toen Spinoza20first in 2015 startte met het eerste leerjaar, bestond het team slechts uit enkele docenten die in hun eentje hun vak of domein vormgaven. Bij de oprichting van de school gaven de docenten met elkaar vorm aan het onderwijs door tijdens brainstormsessies ideeën uit te wisselen en samenwerkingen te zoeken waar dat kon.

Ook nu, acht jaar later, is dat nog steeds overeind gebleven. We vinden het zowel voor de leerlingbegeleiding als voor de collegialiteit erg belangrijk dat we van elkaar op de hoogte zijn wat we met de leerlingen behandelen in de lessen. 

Een schooljaar op Spinoza20first bestaat uit vier thema’s, waarin telkens andere (dalton)vaardigheden centraal staan. Binnen de kaders van de wet, de eindtermen van elk vak, hebben we de afgelopen jaren onze vrijheden opgezocht om zoveel mogelijk vakoverstijgend te werken.

Het is onze missie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling en de wereld van morgen waarin onze leerlingen als volwassenen hun weg zullen vinden. Ook bij de reeds ontwikkelde thema’s blijven de brainstormsessies belangrijk om aan te sluiten bij de actualiteit. Daar waar nodig, passen we het onderwijs aan. Dit maakt het onderwijs op Spinoza20first extra dynamisch en contextrijk.

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs staat voor leren met meer vrijheid: je krijgt de verantwoordelijkheid meer zelf te bepalen wat je leert en hoe je dat leert. Dat doe je ook vaak door samen te werken. Je moet dat wel op een goede manier doen (effectief) en je moet ook kijken wat er goed en minder goed ging als je klaar bent door te reflecteren. Lees meer over daltononderwijs.

Wat is contextrijk leren?

Bij contextrijk leren verbind je dat wat je leert binnen de school met dat wat je buiten de school tegenkomt. Aan de ene kant zul je dus in de lesstof dingen herkennen die je al eens gezien hebt. Aan de andere kant zie je dingen buiten de school die je eerder niet opgevallen waren of die je eerder niet begreep. Doordat je hier op school over geleerd hebt, zie of begrijp je dat nu wel of beter.