DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Ouderbijdrage

Spinoza20first vraagt, net als alle scholen in Nederland, per leerling een vrijwillige financiële bijdrage om extra kosten te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld uitstapjes, theater- en muziekvoorstellingen en andere buitenschoolse activiteiten. De standaard ouderbijdrage is, met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, vastgesteld op €170,- per leerling.

Extra kosten

We bekostigen buitenlandse reizen, uitwisselingen met andere scholen en sommige grotere excursies niet uit de ouderbijdrage. De kosten hiervan zijn vaak per schooljaar verschillend en worden apart in rekening gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het brugklaskamp. Uiteraard is de organisatie van dit soort evenementen sterk afhankelijk van de situatie rondom COVID-19.