DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Ons team

Het team van Spinoza20first bestaat uit experts en onderwijsassistenten. Op Spinoza20first werken we veel samen binnen en tussen de domeinen en vakken die op onze school gegeven worden. Het team van experts bestaat uit de volgende secties.

In de onderbouw vormen de domeinen op zichzelf al een verbinding tussen vakken. Zo is Mens en Maatschappij een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Natuur en Technologie verbindt juist biologie, natuurkunde en scheikunde met elkaar. Daarnaast wordt in de onderwijsontwikkeling ook zoveel mogelijk verbinding gezocht tussen de domeinen onderling.

Coaching

Alle experts zijn daarnaast ook coach en/of stamgroepbegeleider. Onderwijsassistenten vullen hierin ook een belangrijke rol: zij geven geen vak, maar nemen veel coachleerlingen onder hun hoede en begeleiden veelal ook een stamgroep. Lees meer over leerlingbegeleiding.

Veelgestelde vragen

Wat doet een expert?

Op Spinoza20first noemen we een docent van een bepaald vak een expert. De expert geeft dus les, maar is daarnaast ook meestal coach en/of stamgroepbegeleider.

Wat doet een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent geeft niet les in een bepaald vak, maar staat op een stilteplein, begeleidt leerlingen in de huiswerkklas en valt soms in voor een expert die afwezig is. Een onderwijsassistent is vaak ook coach.

Wat doet een coach?

Een coach is een expert of onderwijsassistent die jou begeleidt op school. In leerjaar 1 heb je elke week een gesprekje van 15 minuten over hoe het gaat. Vanaf leerjaar 2 is dat elke twee weken. Heb je het naar je zin op school? Lukt het om al het schoolwerk in te plannen? Welke producten en toetsen heb je al af? Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor. Ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kan je elkaar altijd opzoeken. Lees meer over leerlingbegeleiding.

Wat doet een stamgroepbegeleider?

Een stamgroepbegeleider is een expert die een stamgroep begeleidt. Een stamgroepbegeleider zorgt ervoor dat er een goede sfeer in de groep is en probeert problemen die in de hele groep spelen, samen met de leerlingen op te lossen. De stamgroepbegeleider zorgt ook voor een goede organisatie van groepsprojecten, activiteiten en excursies en een goede start van elk thema.