DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Veelgestelde vragen

Heb je voorrang bij het inschrijven als je op een daltonbasisschool hebt gezeten?

Je hebt bij inschrijving geen voorrang als je op een daltonbasisschool hebt gezeten. De voorrang is sinds dit jaar vervallen. 

Welke niveaus worden aangeboden?

Het Spinoza20first biedt onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Als mavo-leerling zit je in een stamgroep met havo- en vwo-leerlingen en je krijgt dezelfde lessen, maar wel op jouw niveau aangeboden. Lees meer over de brede onderbouw.

Welke talen worden aangeboden?

Op Spinoza20first volg je in de brugklas zowel Frans als Duits. Aan het einde van het jaar kun je een van de twee talen inwisselen voor Spaans. Lees meer over het domein Taal en Cultuur.

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs staat voor leren met meer vrijheid: je krijgt de verantwoordelijkheid meer zelf te bepalen wat je leert en hoe je dat leert. Dat doe je ook vaak door samen te werken. Je moet dat wel op een goede manier doen (effectief) en je moet ook kijken wat er goed en minder goed ging als je klaar bent door te reflecteren. Lees meer over daltononderwijs.

Is daltononderwijs moeilijk voor kinderen die niet op een daltonbasisschool hebben gezeten?

Volgens ons niet, omdat op vrijwel alle basisscholen al met taakopdrachten wordt gewerkt. Bovendien maken wij alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze werkwijze. We werken in het eerste leerjaar aan een opbouw om met de daltonvaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren om te gaan.

Wat doet een coach?

Een coach is een expert (leraar) of onderwijsassistent die jou begeleidt op school. Elke week heb je een gesprekje van ongeveer 10 minuten over hoe het gaat. Heb je het naar je zin op school? Lukt het om al het schoolwerk in te plannen? Welke producten en toetsen heb je al af? Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor. Ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kan je elkaar altijd opzoeken. Lees meer over leerlingbegeleiding.

Hoe ziet het rooster eruit?

In de onderbouw duurt een lesdag vaak van 8:45 uur tot 14:30 uur. Je hebt een pauze van 10:45 tot 11:00 en van 13:00 tot 13:30. Soms kan het voorkomen dat je tot 16:30 uur les hebt. Lees meer over de schooldag.

In de bovenbouw begin je 8:45 uur of later, maar de lesdag kan ook duren tot 16:30 uur. Je hebt soms ook tussenuren. Lees meer over het verschil tussen onder- en bovenbouw.

Zijn er tussenuren?

Op Spinoza20first is ons streven dat in de onderbouw alle uren worden opgevangen. Een vaste les verandert daardoor in een uur waarin leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met het schoolwerk. Doordat leerlingen niet in de aula zitten, maar onder toezicht van een expert of onderwijsassistent aan het werk zijn, blijven achterstanden beperkt en hoeft de expert de volgende les minder in te halen met haar of zijn klas.

In de bovenbouw is er wel lesuitval, waardoor leerlingen soms eerder uit zijn of een tussenuur hebben.

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens daltonuren de experts (leraren) om hulp vragen. Er zijn per dag vier daltonuren. Daarnaast bieden we huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen in de onderbouw die bijvoorbeeld thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd, van 14.30 tot 16.30 uur. Wij leren onze leerlingen hoe zij moeten leren, we leren ze om te plannen en om rustig en geconcentreerd hun huiswerk te maken. Structuur en regelmaat zijn belangrijk hierbij. Wij merken dat leerlingen door onze huiswerkbegeleiding beter gemotiveerd raken en dat is terug te zien in de groei in hun prestaties. Huiswerkbegeleiding is altijd vrijwillig (maar niet vrijblijvend).

Voor leerlingen in de bovenbouw wordt er buiten te lessen om bijles gegeven vanuit de BijlesAcademie.

Welk beleid is er voor dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd tijdens een toets of een examen. In een enkel geval wordt er, in overleg met coach en expert, gekeken naar de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij talen, zoals een daisyspeler. De leerlingen met geconstateerde dyslexie krijgen een pas met daarop de compenserende maatregelen.

Ouders die hierover meer willen weten of andere aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de zorgcoördinatoren: zorgcoordinator@spinoza20first.nl 

Welk beleid is er voor dyscalculie?

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Indien noodzakelijk kan er gekeken worden of er een aangepaste rekentoets kan worden afgenomen.

Welk beleid is er tegen alcohol en roken?

Het Spinoza20first is volledig rookvrij en wij ontmoedigen het roken. Op het schoolterrein wordt niet gerookt door leerlingen en medewerkers. Sinds 1 januari 2014 geldt de nieuwe wet op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat alle in-­ en externe schoolfeesten alcoholvrij zijn.

Welk beleid is er tegen verzuim?

Er is dagelijkse controle op aanwezigheid door het onderwijsondersteunend personeel. Als geconstateerd wordt dat een leerling afwezig is zonder reden, wordt direct contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

Stel een andere vraag

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.