DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Onderbouw en bovenbouw

Brede onderbouw

De brede onderbouw op Spinoza20first houdt in dat leerlingen les volgen met andere leerlingen op alle niveaus die het Spinoza20first aanbiedt (mavo, havo en vwo). We vinden het belangrijk dat leerlingen van elkaar leren en ook in contact blijven met leeftijdsgenoten die op een andere manier of op een ander niveau leren dan zijzelf. 

Een vwo-leerling volgt uiteraard niet hetzelfde programma als een mavo-leerling: op Spinoza20first is er binnen de lessen, opdrachten en toetsen veel variatie, zodat ieder kind op een eigen manier kan aantonen dat het de stof beheerst. Waar mogelijk, doen we dit zelfs ook binnen het niveau.

Doorgroeien

Leerlingen op het Spinoza20first krijgen de ruimte om vakken op verschillende niveaus te volgen waarin het niveau van het basisschooladvies leidend is. Wanneer een leerling een mavo/havo advies heeft meegekregen, kan het bijvoorbeeld Frans op mavo, wiskunde op havo en Engels op vwo-niveau volgen. Deze mogelijkheden worden altijd besproken met de persoonlijke coach van de leerling en de lesgevende experts. Twee keer per jaar bepalen we op welk niveau een leerling verdergaat.

Binnen het rooster hebben leerlingen veel ruimte om te kiezen bij welke vakken zij daltonuren volgen: hierbij kunnen zij extra hulp en ondersteuning krijgen. Deze keuze kan zowel op basis van een ondersteuningsbehoefte als op basis van interesse worden gemaakt. 

Gedurende de eerste twee jaar zit een leerling in dezelfde stamgroep. Halverwege het tweede leerjaar 2 mavo/havo wordt er een voorlopige niveaubepaling gedaan. Aan het eind van leerjaar 2 mavo/havo wordt er gekeken naar welk niveau definitief het meest passend is. Leerlingen die naar 3 mavo gaan, starten in leerjaar 3 in een eigen stamgroep aan hun eindexamenprogramma. 3 havo/vwo blijft nog een jaar bij elkaar. 

Halverwege leerjaar 3 havo/vwo wordt een voorlopige niveaubepaling gedaan. Hierop volgt de profielkeuze. Aan het einde van leerjaar 3 havo/vwo wordt het niveau van de leerlingen definitief bepaald zodat de leerlingen vanaf het vierde jaar op hun eigen niveau aan de bovenbouw kunnen beginnen.

Bovenbouw

De bovenbouw van mavo begint in leerjaar 3. Dit betekent dat de leerlingen uit 3 mavo een voorexamenklas zijn met bijbehorend programma. 

De bovenbouw van havo en vwo begint in leerjaar 4. 

We werken in de bovenbouw met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin de visie van de school terugkomt met inachtneming van de wettelijke kaders.

Vakken

Op Spinoza20first bieden we op dit moment, naast de wettelijk verplichte vakken, ook de volgende vakken aan in de bovenbouw:

  • Bedrijfseconomie
  • Drama (ook in de onderbouw)
  • Filosofie (ook in de onderbouw)
  • Maatschappijwetenschappen
  • Natuur, Leven en Technologie
  • Spaans (ook in de onderbouw)

Door ons brede onderwijsaanbod hebben leerlingen de mogelijkheid om hun interessegebieden te verdiepen of te verbreden. Net als in de onderbouw, heb je in de bovenbouw van het Spinoza20first daltonuren. Er is daardoor nog steeds de mogelijkheid om te kiezen voor vakken waarbij je extra uitleg of ondersteuning nodig hebt. Tijdens de daltonuren kun je ook werken aan groepsopdrachten en hierbij begeleid worden door de expert.