DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Onderbouw en bovenbouw

Brede onderbouw

De brede onderbouw op Spinoza20first houdt in dat leerlingen les volgen met andere leerlingen op alle niveaus die het Spinoza20first aanbiedt (mavo, havo en vwo). We vinden het belangrijk dat leerlingen van elkaar leren en ook in contact blijven met leeftijdsgenoten die op een andere manier of op een ander niveau leren dan zijzelf. 

Een vwo-leerling volgt uiteraard niet hetzelfde programma als een mavo-leerling: op Spinoza20first wordt binnen de lessen, opdrachten en toetsen veel gedifferentieerd. Waar mogelijk, doen we dit zelfs ook binnen het niveau. 

Doorgroeien

Er zijn op het Spinoza20first veel mogelijkheden om leerlingen gedurende drie jaar naar een hoger niveau te laten doorgroeien. Zij kunnen bepaalde vakken, waarin zij goed zijn, op een hoger niveau volgen zodat zij daarin meer uitgedaagd worden.

Binnen het rooster hebben leerlingen veel ruimte om te kiezen bij welke vakken zij daltonuren volgen: hier kunnen zij extra hulp en ondersteuning krijgen. Deze keuze kan zowel op basis van een ondersteuningsbehoefte als op basis van interesse worden gemaakt. 

Gedurende de hele onderbouw zit een leerling in dezelfde stamgroep. Halverwege het derde leerjaar vindt de definitieve niveaubepaling voor mavo/havo plaats. Aan het einde van de derde wordt ook het niveau van havo/vwo leerlingen bepaald. In de vierde nemen zij vervolgens plaats in een stamgroep met leerlingen met hetzelfde niveau en volgen zij vakken binnen een mavo-, havo- of vwo-profiel. 

Bovenbouw

In de ontwikkeling van de bovenbouw is zo goed mogelijk geprobeerd de visie van de school te behouden binnen de kaders van de wet. We werken met een gereduceerd Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin we alleen toetsen wat wettelijk moet. Zo is er ruimte voor een breder lesaanbod. Ook stimuleren we het leren buiten school door middel van projecten en stages.

Vakken

Op Spinoza20first bieden we op dit moment, naast de wettelijk verplichte vakken, ook de volgende vakken aan in de bovenbouw:

  • Bedrijfseconomie
  • Drama (ook in de onderbouw)
  • Filosofie (ook in de onderbouw)
  • Maatschappijwetenschappen
  • Natuur, Leven en Technologie
  • Spaans (ook in de onderbouw)

Maatwerk

Door ons brede onderwijsaanbod en maatwerk hebben leerlingen de mogelijkheid om hun interessegebieden te verdiepen of te verbreden. Net als in de onderbouw, heb je in de bovenbouw van het Spinoza20first daltonuren. Er is daardoor nog steeds de mogelijkheid om te kiezen voor vakken waarbij je extra uitleg of ondersteuning nodig hebt. Tijdens de daltonuren kun je ook werken aan groepsopdrachten en hierbij begeleid worden door de expert.