DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Inschrijven

Zij-instroom

Momenteel (schooljaar 2023-2024) nemen we geen leerlingen aan voor zij-instroom op Spinoza20first. Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst van volgend schooljaar (2024/2025).

Hoe verloopt de procedure na het invullen van het formulier in 2024?

  • Wij nemen contact met u op als er een plek vrijkomt. Het is niet mogelijk om eerder op gesprek te komen of de school te bezoeken. Reken op een reactie rond mei/juni 2024. 
  • We hanteren niet de volgorde van inschrijving. Dit in verband met onze heterogene onderbouw (m/h/v door elkaar) in leerjaar 1-2 en speciefieke profielen en vakkenpakketten in de bovenbouw. Kortom, je kunt bij ons niet ‘bovenaan in de wachtlijst’ staan. 

In een aantal gevallen komt een leerling niet in aanmerking voor zij-instroom op Spinoza20first, namelijk:

  • als de aanvraag voor zij-instroom het eerste leerjaar betreft (mag niet i.v.m. matching en loting). 
  • als de zij-instroom een lager niveau (afstromen, excl. gym->vwo) of lager leerjaar betreft (doubleren). 
  • als de zij-instroom 5 havo of 6 vwo betreft. We nemen geen leerlingen aan in deze eindexamenjaren. 
  • als de aanvraag vmbo-bb/kb (hebben we niet) of gymnasium betreft (we bieden geen Latijn en Grieks aan).


Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.