Homepage

 

Welkom ouders

en leerlingen!

In schooljaar 2018-2019 verwelkomen wij 353 leerlingen. Ruim 140 leerlingen starten hun Spinoza20firstcarrière dit jaar in het eerste,  tweede of derde leerjaar. Ook verwelkomen we negen nieuwe collega’s op onze mooie daltonschool. Net als aan de start van vorig schooljaar, zal de school er weer anders uitzien voor iedereen.

Wij hebben veel zin in het nieuwe jaar en we zullen er alles aan doen om alle nieuwe leerlingen, ouders en collega’s zich snel ook te laten thuisvoelen op Spinoza20first.

Babs Sirach

Schoolleider Spinoza20first

 

Onderwijskwaliteit goed op orde

Begin oktober heeft de onderwijsinspectie het Spinoza Lyceum en Spinoza20first bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Drie dagen lang hebben twee onderwijsinspecteurs onderzoek gedaan naar het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitscultuur en het pedagogisch handelen op de scholen. Om een goed oordeel hierover te kunnen geven hebben de inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers van de twee scholen en uiteraard ook met de medezeggenschapsraad, de beide schoolleidingen en het bestuur van de Stichting.

Het oordeel na drie dagen onderzoek was positief, waarbij de kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld werd: het personeel voelt zich eigenaar van het onderwijs en werkt effectief en met veel enthousiasme aan het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten waar de scholen op korte termijn mee aan de slag gaan.

Medio januari 2019 verschijnt het definitieve rapport op de website van de onderwijsinspectie : www.onderwijsinspectie.nl

Jan Paul Beekman

Rector