DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Missie en visie

We willen onze leerlingen tot vaardige en kritische jonge mensen laten opgroeien die nieuwsgierig zijn en blijven, zichzelf laten inspireren en anderen inspireren.

De maatschappij van de toekomst

Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij van de toekomst. Met deze missie werken wij aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We hechten veel belang aan vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn, ook voor een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit. De daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van ons onderwijs. Daarbij gaat ook om de rol die je nu en in de toekomst hebt in de maatschappij.
Lees meer over daltononderwijs.

Persoonlijk en contextrijk onderwijs

Als daltonschool doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de leerlingen, maar we vinden ook het belangrijk dat zij daarbij goed begeleid worden door hun coaches. Het onderwijs op het Spinoza20first staat voor een zo persoonlijk mogelijk leertraject, waarbij een leerling, samen met de coach, kiest op welk niveau hij of zij werkt en daardoor het maximale leerresultaten kan behalen.

Onze visie is dat het onderwijs meer zou moeten zijn zoals de wereld buiten het schoolgebouw is. We proberen het onderwijs daarom zo contextrijk mogelijk te maken met betrekking tot de lesinhoud, producten en projecten. Zo zullen leerlingen buiten de school sneller herkennen wat ze binnen de school geleerd hebben en andersom.

Verbinding tussen vakgebieden

Het onderwijs wordt in Nederland van oudsher veelal aangeboden in vakken, maar de wereld om ons heen is niet opgedeeld in bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Een hartslag is niet alleen biologie: het is ook beweging en wiskunde. Kapitalisme is niet alleen economie: het is ook geschiedenis, aardrijkskunde en kunst. Dit soort verbanden tussen verschillende vakgebieden vormen de kern van onze visie op vakoverstijgend en contextrijk leren. Aan de hand van onderzoekend en ontwerpend leren, maken de leerlingen kennis met de wereld om hen heen.
Lees meer over ons onderwijs.

Veelgestelde vragen

Wat doet een coach?

Een coach is een expert of onderwijsassistent die jou begeleidt op school. In leerjaar 1 heb je elke week een gesprekje van 15 minuten over hoe het gaat. Vanaf leerjaar 2 is dat elke twee weken. Heb je het naar je zin op school? Lukt het om al het schoolwerk in te plannen? Welke producten en toetsen heb je al af? Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor. Ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kan je elkaar altijd opzoeken. Lees meer over leerlingbegeleiding.

Wat is onderzoekend leren?

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is een manier van leren die altijd dezelfde stappen volgt. Bij onderzoekend leren verwonder je je over iets, je gaat daar volgens bepaalde stappen onderzoek naar doen en uiteindelijk presenteer je wat je ontdekt hebt.

Wat is ontwerpend leren?

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is een manier van leren die altijd dezelfde stappen volgt. Bij ontwerpend leren ga je vanuit een probleem idee├źn verkennen om dit op te lossen. Na eerst een en ander geprobeerd te hebben, kom je tot een prototype dat je gaat testen en verbeteren en uiteindelijk presenteert.

Wat is contextrijk leren?

Bij contextrijk leren verbind je dat wat je leert binnen de school met dat wat je buiten de school tegenkomt. Aan de ene kant zul je dus in de lesstof dingen herkennen die je al eens gezien hebt. Aan de andere kant zie je dingen buiten de school die je eerder niet opgevallen waren of die je eerder niet begreep. Doordat je hier op school over geleerd hebt, zie of begrijp je dat nu wel of beter.