DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Begeleiding leerlingen

Coach

Op het Spinoza20first worden alle leerlingen begeleid door een coach. Elke week spreekt de coach zijn of haar coachleerlingen individueel in een coachgesprek. De coachgesprekken duren gemiddeld 15 minuten. De coach begeleidt de leerling in zijn of haar leerproces en helpt om zijn of haar talenten te vinden en optimaal te benutten. De rol van de ouders is hierbij van belang. Wanneer coach, ouder en school samenwerken in de begeleiding krijgt de leerling immers alle ruimte om al zijn of haar talenten te ontwikkelen. De coach is het eerste aanspreekpunt op school voor ouders. Daarnaast neemt de coach gedurende het jaar een aantal keer contact op met de ouders om de voortgang te bespreken.

Stamgroepbegeleider

Elke stamgroep heeft een stamgroepbegeleider. De stamgroepbegeleider zorgt voor een goede sfeer en teambuilding in de groep en regelt zaken die de hele groep aangaan. De stamgroepbegeleider is voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld projecten, excursies of activiteiten.

De stamgroepbegeleider is ook een van de coaches van de leerlingen in de stamgroep.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor het organiseren van zorg voor een leerling. Een coach kan de zorgcoördinator hiervoor benaderen. De zorgcoördinator heeft verschillende tools tot haar of zijn beschikking. Denk hierbij aan de schoolarts, de ouder-kind-adviseur (OKA) of de begeleider passend onderwijs (BPO).

Veelgestelde vragen

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens het daltonuur de vakexperts om hulp vragen. Daarnaast bieden we huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen in de onderbouw die bijvoorbeeld thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd, van 14.30 tot 16.30 uur. Wij leren onze leerlingen hoe zij moeten leren, we leren ze om te plannen en om rustig en geconcentreerd hun huiswerk te maken. Structuur en regelmaat zijn belangrijk hierbij. Wij merken dat leerlingen door onze huiswerkbegeleiding beter gemotiveerd raken en dat is terug te zien in de groei in hun prestaties. Huiswerkbegeleiding is altijd vrijwillig (maar niet vrijblijvend).

Welk beleid is er voor dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd tijdens een toets of een examen. In een enkel geval wordt er, in overleg met coach en expert, gekeken naar de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij talen, zoals een daisyspeler. De leerlingen met geconstateerde dyslexie krijgen een pas met daarop de compenserende maatregelen.

Ouders die hierover meer willen weten of andere aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de zorgcoördinatoren: zorgcoordinator@spinoza20first.nl 

Welk beleid is er voor dyscalculie?

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Indien noodzakelijk kan er gekeken worden of er een aangepaste rekentoets kan worden afgenomen.