DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Begeleiding leerlingen

Coach

Op het Spinoza20first vindt begeleiding van de leerling door de individuele coach plaats. De coach heeft wekelijks contact met haar of zijn leerlingen. De rol van de ouders is hierbij ook van groot belang. Regelmatig neemt de coach contact op met de ouders en de coach is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Onze overtuiging is dat voor een goede begeleiding zowel leerling, ouders als coach goed met elkaar in contact moeten staan.

Stamgroepbegeleider

Elke stamgroep heeft een stamgroepbegeleider. De stamgroepbegeleider zorgt voor een goede sfeer en teambuilding in de groep en regelt zaken die de hele groep aangaan. De stamgroepbegeleider is voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld projecten, excursies of activiteiten.

De stamgroepbegeleider is ook een van de coaches van de leerlingen in de stamgroep.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor het organiseren van zorg voor een leerling. Een coach kan de zorgcoördinator hiervoor benaderen. De zorgcoördinator heeft verschillende tools tot haar of zijn beschikking. Denk hierbij aan de schoolarts, de ouder-kind-adviseur (OKA) of de begeleider passend onderwijs (BPO).

Veelgestelde vragen

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens daltonuren de experts (leraren) om hulp vragen. Er zijn per dag vier dalton-/project uren. Daarnaast bieden we huiswerkbegeleiding voor leerlingen die bijvoorbeeld thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken. Spinoza20first biedt huiswerkbegeleiding aan voor alle leerjaren. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd, van 14.30 tot 16.30 uur. Wij leren onze leerlingen hoe zij moeten leren, we leren ze om te plannen en om rustig en geconcentreerd hun huiswerk te maken. Structuur en regelmaat zijn belangrijk hierbij. Wij merken dat leerlingen door onze huiswerkbegeleiding beter gemotiveerd raken en dat is terug te zien in de groei in hun prestaties. Huiswerkbegeleiding is altijd vrijwillig (maar niet vrijblijvend).

Welk beleid is er voor dyslexie?

Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd voor een toets. In een enkel geval wordt er, in overleg met coach en expert, gekeken naar de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij talen.

Welk beleid is er voor dyscalculie?

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Indien noodzakelijk kan er gekeken worden of er een aangepaste rekentoets kan worden afgenomen.