DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Begeleiding leerlingen

Coach

Op het Spinoza20first vindt begeleiding van de leerling door de individuele coach plaats. De coach heeft wekelijks contact met haar of zijn leerlingen. De rol van de ouders is hierbij ook van groot belang. Regelmatig neemt de coach contact op met de ouders en de coach is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Onze overtuiging is dat voor een goede begeleiding zowel leerling, ouders als coach goed met elkaar in contact moeten staan.

Stamgroepbegeleider

Elke stamgroep, van ongeveer 15 leerlingen, heeft een stamgroepbegeleider. De stamgroepbegeleider zorgt voor een goede sfeer en teambuilding in de groep en regelt zaken die de hele groep aangaan. De stamgroepbegeleider is voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld projecten, excursies of activiteiten.

In jaar 1 is de stamgroepbegeleider meestal ook de coach van de leerlingen in haar of zijn stamgroep.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor het organiseren van zorg voor een leerling. Een coach kan de zorgcoördinator hiervoor benaderen. De zorgcoördinator heeft verschillende tools tot haar of zijn beschikking. Denk hierbij aan de schoolarts, de ouder-kind-adviseur (OKA) of de begeleider passend onderwijs (BPO).

Veelgestelde vragen

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens daltonuren de experts (leraren) om hulp vragen. Er zijn per dag vier dalton-/project uren. Daarnaast bieden we soms huiswerkbegeleiding voor leerlingen die thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken.

Welk beleid is er voor dyslexie?

Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd voor een toets. In een enkel geval wordt er, in overleg met coach en expert, gekeken naar de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij talen.

Welk beleid is er voor dyscalculie?

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er extra ondersteuning. Indien noodzakelijk kan er gekeken worden of er een aangepaste rekentoets kan worden afgenomen.