DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Veiligheid en afspraken

Zorg voor veiligheid

Op het Spinoza20first moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Veiligheid wordt op Spinoza20first dan ook hoog gewaardeerd. Dit komt voor een deel door de kleinschaligheid waardoor bijna iedereen elkaar kent. Leerlingen die in de loop van de jaren van andere middelbare scholen naar het Spinoza20first zijn gekomen, prijzen het feit dat er bij ons op school vrijwel geen pestgedrag voorkomt. Samen met het onderwijsondersteunend personeel, het onderwijzend personeel en de leerlingen wordt er voor een veilige school gezorgd waar iedereen zich thuis voelt. 

Per schooljaar worden voor de doelgroep relevante programma’s aangeboden. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld (cyber)pesten, sexting en diversiteit. Met het programma frisse start in leerjaar 1 worden thema’s als het gebruik van alcohol, tabak en cannabis besproken. Zo leren we leerlingen om in een open cultuur voor hen lastige thema’s bespreekbaar te maken. De GGD en andere zorggerelateerde organisaties zijn hierin belangrijke partners. Ook de veiligheid van de omgeving vinden we belangrijk en daarom houden we nauw contact met buurtregisseur. 

Schoolafspraken

Om de veiligheid ook in een steeds groter wordende school te blijven waarborgen, zijn er voor de komende schooljaren geheel nieuwe schoolafspraken gemaakt. We hebben als gemeenschap van leerlingen en experts met elkaar afspraken gemaakt over het gedrag van iedereen in school en op het schoolplein voor, tijdens, en na schooltijd. Daarin staat onder andere hoe leerlingen en experts met elkaar omgaan in de leer-, stilte- en toetspleinen. De eigen verantwoordelijkheid van de leerling en andere daltonwaarden blijven daarbij een van onze speerpunten.

Veelgestelde vragen

Welk beleid is er tegen alcohol en roken?

Het Spinoza20first is volledig rookvrij en wij ontmoedigen het roken. Op het schoolterrein wordt niet gerookt door leerlingen en medewerkers. Sinds 1 januari 2014 geldt de nieuwe wet op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat alle in-­ en externe schoolfeesten alcoholvrij zijn.

Welk beleid is er tegen verzuim?

Er is dagelijkse controle op aanwezigheid door het onderwijsondersteunend personeel. Als geconstateerd wordt dat een leerling afwezig is zonder reden, wordt direct contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).