DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Vak Beweging

Wat is een rubric?

Een rubric is een schema waarin staat wat je moet laten zien in een product. In het schema staat ook beschreven wat je moet laten zien voor welke beoordeling. In jaar 1 en 2 is dat Niet Voldaan, Voldaan en Bovengemiddeld. Vanaf jaar 3 is dat een cijfer. In de feedback van de expert lees je in de rubric wat je goed hebt gedaan en wat je nog eventueel kan verbeteren.

Wat leer je bij Beweging?

Op Spinoza20first maak je in de lessen Beweging (beter bekend als gym) kennis met verschillende aspecten van sport en bewegen. Binnen de lessen beweging ligt de focus op het verbeteren van motorische vaardigheden binnen verschillende sport. Bijvoorbeeld bij een lessenreeks van drie lessen basketbal, hoogspringen of turnen. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in een groep, leren samenwerken, leren omgaan met winst en verlies en leren reflecteren op eigen bewegen.

Bij het beoordelen kijken we naar het proces: iedereen heeft zijn eigen doel en eigen weg daar naartoe. Door veel verschillende onderdelen aan bod te laten komen leren leerlingen hun kijk op bewegen te verbreden en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. 

De daltonvaardigheden komen in verschillende stappen bij Beweging aanbod. In de onderbouw ligt de focus voornamelijk op samenwerken en reflecteren. Een voorbeeld uit de praktijk is het leren reflecteren op eigen bewegen, door middel van beeldmateriaal. Leerlingen kijken naar zichzelf, middels de applicatie video delay, en geven dan aan de hand van een rubric zichzelf een beoordeling. Er zijn ook vakoverstijgende producten. Zo werken leerlingen in leerjaar 3 bijvoorbeeld aan een wiskunde-opdracht met resultaten die gemeten zijn tijdens een looptraining. Denk hierbij aan het meten van de hartslag met hartslagmeters. 

Samenwerken

Reflectie

Beweging in het kort

In de bovenbouw is de sportoriĆ«ntatie een belangrijk onderdeel. Dit zijn lessen die niet in het reguliere curriculum vallen en bedoeld zijn om de leerlingen een zo breed mogelijk palet aan sporten aan te reiken. Voorbeelden hiervan zijn snowboarden, klimmen en capoeira. De daltonvaardigheden zelfstandigheid en effectiviteit komen steeds meer in de bovenbouw naar voren. De leerlingen leren een eigen einddoel wat betreft sporten te kiezen en daarin zelfstandig de stappen er naar toe te zetten. 

Zelfstandigheid

Effectiviteit