DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Domein Mens en Maatschappij

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs staat voor leren met meer vrijheid: je krijgt de verantwoordelijkheid meer zelf te bepalen wat je leert en hoe je dat leert. Dat doe je ook vaak door samen te werken. Je moet dat wel op een goede manier doen (effectief) en je moet ook kijken wat er goed en minder goed ging als je klaar bent door te reflecteren. Lees meer over daltononderwijs.

Wat is contextrijk leren?

Bij contextrijk leren verbind je dat wat je leert binnen de school met dat wat je buiten de school tegenkomt. Aan de ene kant zul je dus in de lesstof dingen herkennen die je al eens gezien hebt. Aan de andere kant zie je dingen buiten de school die je eerder niet opgevallen waren of die je eerder niet begreep. Doordat je hier op school over geleerd hebt, zie of begrijp je dat nu wel of beter.

Wat leer je bij Mens en Maatschappij?

Onder het vak Mens & Maatschappij vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Binnen dit domein vallen ook de vakken Filosofie en Maatschappijleer.

Aardrijkskunde en geschiedenis worden vanaf de start in leerjaar 1 samen aangeboden in het vak M&M. Dit betekent dat zowel de verplichte tijdvakken van geschiedenis als de leerdoelen voor aardrijkskunde verwerkt worden in de toetsen en producten die je doet en maakt. In de producten die je maakt, is vakoverstijging en contextrijk leren het belangrijkste uitgangspunt. In het derde leerjaar krijgt het vak economie ook een plek in de inhoud van de producten die je maakt. 

Door geschiedenis, aardrijkskunde en economie in combinatie aan te bieden, wordt het vak relevanter en komt het beter overeen met de wereld en maatschappij waarin we leven. Daarnaast krijg je een breder beeld van de maatschappelijke vakken op school en leer je kennis van verschillende vakken aan elkaar te koppelen. 

Naast het maken van toetsen over de aangeboden stof, gaan leerlingen elk thema aan de slag met een opdracht waarin ze een product maken. Leerlingen passen de aangeboden stof toe, oefenen met 21ste-eeuwse vaardigheden, en leren hoe ze die vaardigheden zo effectief mogelijk in kunnen zetten. Daarnaast zijn de producten zo veel mogelijk vakoverstijgend.

M&M in het kort

Thema 3: Historisch persoon

Aan de hand van wekelijkse opdrachten gaan leerlingen onderzoek naar een historisch persoon. Denk aan Cleopatra of Karel de Grote. In thema 1 hebben de leerlingen al geleerd wat er met “historisch” bedoeld wordt bij het maken van een tijdlijn van historische gebeurtenissen. Je leert oefenen met de vaardigheid onderzoek doen, informatiebronnen zoeken, beoordelen en toepassen en met samenwerken.

Thema 7: Ontdekkingsreis

Je maakt een wereldreis en volgt in groepjes de route van een ontdekkingsreiziger uit de tijd van ‘Ontdekkers en Hervormers’. Je zoekt bij elke tussenstop in hun reis geografische kenmerken van die plek op, en verwerken dit in hun eindproduct. Op een onderzoekende en ontdekkende wijze ben je zo bezig met het vergroten en toepassen van zowel je kennis van geschiedenis als van aardrijkskunde. 

Thema 15: Europese Unie

In thema 15 verdiep je je in de Europese Unie en in het bijzonder in regio’s die onafhankelijk willen worden in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Bij deze opdracht heb je kennis over geschiedenis en aardrijkskunde nodig, maar je moet ook de economische belangen kennen. Bij Duits, Frans of Spaans ga je dieper in op de taalkwesties en de culturele verschillen en geef je hierover een presentatie. Uiteindelijk verdedig je de belangen in een debat bij Mens en Maatschappij. Zo leer je een mening te vormen en te beargumenteren. Ook leer je luisteren naar elkaar; een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid.

Wat leer je bij Filosofie?

Bij filosofie leer je op een kritische manier nadenken over de wereld en over jezelf. Wanneer weet je iets zeker? Heeft de mens wel een vrije wil? Waarom mag je wel een mug doodslaan maar een hond niet? En hoe weet je eigenlijk dat wat je ouders en docenten vertellen geen onzin is? Filosofie is de kunst van het twijfelen. Niet over welk beleg je vandaag op je brood moet doen, maar over GROTE vragen. Het meest frustrerende en tegelijk mooie van het vak is dat je nooit een echt antwoord vindt op de vragen die worden gesteld; de eerste stap is juist het accepteren dat je de werkelijkheid wil kennen maar nooit volledig kunt kennen.

Het enige dat ik weet is dat ik niets weet.

Socrates

In de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) maak je niet alleen kennis met een aantal filosofen, je gaat vooral ook zelf filosoferen. Je gaat debatteren, nadenken over ingewikkelde dilemma‚Äôs en aan de hand van creatieve opdrachten leer je beter argumenteren. Vrij handig als je je ouders wil overtuigen om vanavond pizza te eten! 

In de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) is filosofie een keuzevak voor havo en vwo. Je gaat je verdiepen in een aantal grote vragen zoals: Wat is goed handelen? Wat maakt een samenleving rechtvaardig? En wat is de mens? Je gaat onder andere een filosofisch tijdschrift maken en een film filosofisch analyseren.

Filosofie in de bovenbouw