DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Domein Expressie en Beweging

Wat is een product?

Op Spinoza20first krijg je zowel toetsen als producten. Een product is een creatieve opdracht. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een video, poster, het schrijven van een betoog of het geven van een presentatie. Het product wordt beoordeeld aan de hand van een rubric: zo kan je zien waar de opdracht aan moet voldoen en aan welke (leer)doelen je werkt.

Wat is ontwerpend leren?

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is een manier van leren die altijd dezelfde stappen volgt. Bij ontwerpend leren ga je vanuit een probleem ideeën verkennen om dit op te lossen. Na eerst een en ander geprobeerd te hebben, kom je tot een prototype dat je gaat testen en verbeteren en uiteindelijk presenteert.

Wat leer je bij Expressie?

Bij Expressie leer je je beeldend uit te drukken, hoe je jouw ideeën kunt vertalen naar beeldend werk. Je doet dat aan de hand van onderzoekend leren. Dat betekent dat je eerst vooronderzoek doet voordat je begint met het maken van je product. Of je nu een kunstwerk, uitvinding, fotoreportage of schilderij maakt, je begint altijd met het uitdenken van jouw eigen ideeën. Je maakt schetsen en onderzoekt verschillende materialen en technieken. Daardoor krijgt iedereen de ruimte om zijn eigen stijl te ontdekken en krijg je de mooiste, verschillende kunstwerken! 

Je beeldend leren uitdrukken is ook handig voor als je een poster van je Engelse leesboek maakt of als je een infographic als verslag voor M&M nodig hebt. Je kunt dat wat je bij Expressie leert ook gebruiken bij een tekening met geometrische vormen voor wiskunde of een illustratie die je maakt bij je geschreven haiku voor Nederlands. Kortom: Expressie gebruik je voor meerdere domeinen en vakken.

In de bovenbouw ga je je meer richten op het conceptueel denken. Je gaat steeds meer betekenis leren geven aan je werk. Je leert hoe je het werk van jezelf en dat van anderen kunt verwoorden tot een beeldanalyse. Je leert de beeldtaal die jou meer mediawijs gaat maken. Je krijgt dan naast praktijklessen ook theorielessen over kunst. Als mavo-leerling ga je leren kunstbeschouwen. Je leert dan hoe een kunstenaar iets heeft gemaakt en waarom, door goed naar een werk te leren kijken. Als havo- of vwo-leerling leer je de verschillende kunstvormen zoals theater, muziek, dans en beeldende kunst in samenhang te zien met  belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis.

Expressie in het kort

Wat leer je bij Drama?

In de dramalessen in de onderbouw staan de volgende vragen centraal: ‘wie ben ik?’, ‘wie wil ik zijn?’ en ‘wat wil ik vertellen?’. Dit wordt onderzocht door te acteren, scenes te bedenken, presenteren, verhalen over te brengen op publiek en plezier. Hiervoor is samenwerking, groepsvorming en veiligheid binnen de stamgroep heel belangrijk. Het gaat in de onderbouw over een aanraking met theater, maar daarnaast ook het leren kennen van jezelf, de ander en de wereld om je heen. 

Wil je meer leren over acteren, regisseren, scenarioschrijven en over de productionele kant van het maken van theater of een film? Dan kun je in de 1e klas meedoen aan een dramagroep. Elke week krijg je extra theaterles! In de 2e en 3e kun je meedoen aan de grote productie. In deze productie kun je kiezen om te acteren in de voorstelling of mee te helpen door achter de schermen alles te bedenken en te regelen. Vorig jaar hebben we met een groep van 50 leerlingen ‘Alice’ gespeeld in de Botanische Tuin Zuidas.

In de bovenbouw kun je kiezen voor ‘kunstvak drama’ als eindexamenvak! Je zit in de vierde nog steeds met mavo, havo en vwo leerlingen in een klas bij drama. De focus ligt in dit jaar op het maken van een kindertheatervoorstelling. In de vijfde maken de leerlingen een film en in de zesde klas maken de leerlingen van een klassiek toneelstuk hun eigen versie. 

Verder komen dingen aanbod als: scenario’s schrijven, monoloog spelen, improvisatie, verteltheater, camera acteren, regisseren en muziek-, dans- en beeldend theater.