DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Kernvak Engels

Veelgestelde vragen

Welk beleid is er voor dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd tijdens een toets of een examen. In een enkel geval wordt er, in overleg met coach en expert, gekeken naar de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij talen, zoals een daisyspeler. De leerlingen met geconstateerde dyslexie krijgen een pas met daarop de compenserende maatregelen.

Ouders die hierover meer willen weten of andere aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de zorgcoördinatoren: zorgcoordinator@spinoza20first.nl 

Wat is een rubric?

Een rubric is een schema waarin staat wat je moet laten zien in een product om een Voldaan te behalen. Als je beoordeling Niet Voldaan is, kun je makkelijk zien wat je nog moet verbeteren. Je kunt er ook in zien wanneer je een Bovengemiddeld haalt.

Wat leer je bij Engels?

A little magic can take you a long way.

Roald Dahl

Bij Engels op Spinoza20first dagen we je uit om in elk thema iets nieuws te leren over de wereld, de Engelse taal, over literatuur en over jezelf. Dit doen we op een onderzoekende en ontwerpende wijze. Je laat op verschillende manieren zien wat je geleerd hebt. Bijvoorbeeld door het voordragen van een eigen geschreven gedicht of rap, het schrijven van je eigen korte verhaal of essay, of het tekenen van een poster over je gelezen boek. Je werkt bij Engels veel samen, maar ook zelfstandig aan opdrachten. 

In de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) zijn de lessen gezamenlijk, dus mavo, havo en vwo leerlingen samen. Je werkt in de groepsopdrachten samen, maar de verwerking van de opdrachten en de bijbehorende instructie is altijd op je eigen niveau. Aan de hand van een rubric kan je precies zien waar je opdracht per niveau aan moet voldoen. Je maakt ook opdrachten uit een lesmethode voor lees- en luistervaardigheid, woordenschat en grammatica. Je sluit deze opdrachten af met een toets.

In de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) zit je in een klas op niveau, dus mavo, havo en vwo apart. In het eindexamenjaar krijg je ook schoolexamens. Ook in de bovenbouw wordt je werk beoordeeld aan de hand van een rubric, maar de beoordeling is met een cijfer.

Engels in het kort

Jaar 1, thema 1: I am Poem + stamboom / wereldkaart of tijdlijn

Het is je eerste periode op Spinoza20First en wij en jouw klasgenoten willen je graag leren kennen! Daarom is het eerste product voor Engels een poster waarin jij laat zien wie je bent. Je kan hier meteen laten zien hoe goed jij de Engelse taal al beheerst en hoe creatief je bent. De poster die je gaat maken bestaat allereerst uit de “Who am I Poem”. Dit is een gedicht dat gaat over wie jij bent, waar je vandaan komt en over jouw familie. Daarnaast mag je kiezen of je een stamboom; een wereldkaart; met plekken of een tijdlijn maakt.  

Jaar 2, thema 6: Newscast: “Start spreading the News!”

Engels is een wereldtaal. Zodra je de grenzen over gaat, heb je Engels nodig. In dit thema gaan wij samen de grenzen over en kijken we wat er allemaal gaande is in de wereld. Samen met je klasgenoten ga je een nieuwsuitzending maken. Daarbij krijgt iedereen een eigen rol, die past bij zijn of haar niveau. Je kan daarbij denken aan nieuwslezer, correspondent, sportverslaggever of weerman/vrouw. Je gaat zelf bedenken waarover je een nieuwsitem wil maken, een script schrijven en jouw news item opnemen.