Groep-8

Een dag op Spinoza20first

Op Spinoza20first begint de lesdag om 08:30 uur met de dagstart. Daarna volg je met jouw stamgroep twee inhoudelijke lessen, gegeven door de experts van die domeinen. Tijdens deze inhoudelijke lessen krijg je uitleg over de kennistoetsen en/of de producten van het thema waarbinnen je leert.
Nu volgt een korte pauze van 15 minuten, gevolgd door de vierde les van de dag, het daltonuur!
Het lesdeel van de dag is voorbij. Na de grote pauze van 30 minuten, waarin je iets lekkers kunt kopen, eten of drinken bij de gezonde kantine, mag je zelfstandig of samen met een groepje aan de slag tijdens de projecttijd. Tijdens de projecttijd kun je ook meedoen met een explore-uur.
Aan het eind van de lesdag heb je misschien nog een coachgesprek.

De dagstart

Het begin van de lesdag! Samen met jouw stamgroep en de stamgroepbegeleider bespreek je tijdens de dagstart de actualiteiten, schrijf je je in voor keuzelessen met Magister en maak je een planning voor de lesdag.

De stamgroep

Iedere leerling maakt deel uit van een heterogene (leerlingen met mavo, havo en vwo advies) stamgroep. Een stamgroep telt ongeveer 15 leerlingen.

De expert

Docenten heten op Spinoza20first experts! Iedere expert ontwikkelt en doceert één of meerdere domeinen op mavo, havo en vwo niveau. Daarnaast biedt de expert (individuele) begeleiding of coaching tijdens de dalton- en projecturen.

De domeinen

Alle bekende vakken zijn ondergebracht in overkoepelende domeinen. Mens & maatschappij, M & M, is een overkoepelend domein waarin geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie samen komen.

Het thema

Een lesperiode van 6 tot 8 weken wordt aangeboden binnen een thema. Een thema richt zich op meerdere daltonwaarden die de domeinen verbinden en in die periode extra naar voren mogen komen. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerkingsopdracht voor Nederlands en Expressie.

De producten

De kennis en vaardigheden die je leert, verwerk je in een product. Dat kan een verslag, een presentatie, een film of iets anders zijn.

Daltonuur

Je mag jezelf inschrijven voor een daltonuur. Een daltonuur is gekoppeld aan een domein en de expert van dat domein. Tijdens het daltonsuur biedt de expert extra uitleg of begeleiding naast de gebruikelijke les.

De gezonde kantine

In onze kantine verkopen wij alleen gezond eten en drinken, zodat jij gezond gevoed na de pauze weer de les in kunt!

De projecttijd

Tijdens de projecttijd mag je zelf weten waar , waaraan en met wie je gaat werken.

Explore-uur

Explore betekent ontdekken! Tijdens het explore-uur maak je kennis met niet-schools-leren. Denk aan een explore-uur programmeren, gebarentaal spreken of een filmproductie maken! Ouders, leerlingen en externen verzorgen deze unieke leerervaringen.

Coachgesprek

Iedere leerling heeft een persoonlijke coach, die ondersteuning en begeleiding biedt bij het maken van een planning. Ook is het coachgesprek de perfecte gelegenheid om in gesprek te gaan over hoe het met jou gaat.

Lestijden

Lees meer: