Organisatie

Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit een rector en een locatiedirecteur.

De rector, Jan Paul Beekman, is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school.

De locatiedirecteur, Babs Sirach, is primair verantwoordelijk voor het onderwijs, de schoolorganisatie en schoolbeleid en geeft leiding aan het ondersteunend personeel en onderwijzend personeel.

MRdeelraad

De leden van de MRdeelraad, welke is opgericht in januari 2018, vergadert acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

  • mw. drs. D. Bonink (voorzitter)
  • dhr. N. Overdevest (secretaris)
  • mw. H. Hofmeijer
  • dhr. S. Jongejan
  • dhr. J. Quant