Ouders

Betrokkenheid

Op Spinoza20first vinden het de rol van ouders in de school belangrijk. We streven ernaar dat ouders mede vorm geven aan het onderwijs door het inzetten van hun expertise en de ervaring die zij meebrengen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ouders die workshops geven tijdens exploretijd of het kunstprogramma helpen opzetten.

Vorig jaar zijn wij gestart met denktanks en ouderpanels. Bij de denktanks denken ouders mee over het verder vormgeven van het onderwijs, bij de ouderpanels is het doel evaluatie van het onderwijs.

Op dit moment zijn wij in gesprek met zes ouders uit het ouderplatform “ouderparticipatie” en bedenken we samen hoe we ouderparticipatie naar een hoger plan trekken. Lotje Cohen en Renske Hoedemaker (vanuit de gemeente (OIS)) hebben wij gevraagd onderzoek te doen naar ouderparticipatie op Spinoza20first. Zij hebben voldoende input gekregen bij de laatste bijeenkomst van het ouderplatform om nader onderzoek te doen naar hoe ouderbetrokkenheid wordt beleefd door ouders en hun behoeften. Het levert ons informatie op over hoe we ouders nog beter kunnen betrekken bij ons onderwijs.