DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Studiedag: dromen over Spinoza20first

Dromen is misschien wel de mooiste fase van iets nieuws beginnen. Zes jaar geleden ontstond het idee om een nieuwe school binnen de Stichting Spinoza Lyceum op te richten: een unieke daltonschool met een vernieuwend concept. De studiedag van 21 april stond in het teken van dromen over wat onze school uniek, dalton en vernieuwend maakt. Hoe kunnen we dat behouden en versterken? En vooral ook: hoe kan de bovenbouw daarin het verlengde zijn van de onderbouw?

Uniek daltononderwijs

In een sessie in en rondom het park bij de school, werd nagedacht hoe dalton ook in de bovenbouw meer in de lessen naar voren komt. Een van de meest in het oog springende ideeën was om een plek te zijn voor de individuele kwaliteiten van de leerlingen. De vervolgstap is na te denken hoe we dit het beste op Spinoza20first kunnen implementeren.

Ook andere unieke ideeën werden uitgewisseld: van per stamgroep verantwoordelijk zijn voor een lokaal tot een schoolkeuken met sociale buurtprojecten. Van een leerlijn mentaal en fysiek gezond leven, tot ondernemen vanuit school. En hoe kunnen we leerlingen meer betrekken bij het doorontwikkelen van onze school?

De ideale examenleerling

Hoe zou je het Spinoza20first moeten verlaten na je examen? Als antwoord ontstond een krachtig beeld van leerlingen die met zelfvertrouwen de wijde wereld ingaan en problemen onverschrokken tegemoet treden. Ze weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn en stellen doelen. Ook kunnen ze zich inleven in anderen en weten ze gebruik te maken van kwaliteiten van anderen tijdens het samenwerken. Tot slot zijn ze in staat om zichzelf zelfverzekerd uit te drukken in woord en geschrift, kunst en technologie.

Om dit te bereiken willen we ook in de bovenbouw meer contextrijk onderwijs maken. Zo leren leerlingen hoe de samenleving in elkaar zit en zich daartoe kunnen verhouden. Daar horen opdrachten bij die leerlingen stimuleren keuzes te maken en een open en onderzoekende houding aan te nemen. Vanuit hun eigen interesses kunnen zij zo onderzoek doen in de echte wereld.

Uiteindelijk moet elke leerling in Nederland dezelfde landelijke centrale examens doen en is elke school gehouden aan landelijk bepaalde leerdoelen. Er zijn ook schoolexamens waar de school wel een eigen stempel op mag drukken. We gaan nog kritischer kijken hoe dit op Spinoza20first een programma wordt dat, binnen de kaders van de wet, bij de visie van de school past. We vinden het als school belangrijk om samen te blijven dromen, te evalueren en onderwijs te ontwerpen met leerlingen, experts en ouders.