DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Vakkenmarkt leerjaar 3

Afgelopen woensdag hadden de leerlingen uit leerjaar 3 de mogelijkheid om te snuffelen aan de vakken van de bovenbouw. Wat houdt bedrijfseconomie eigenlijk in? Waarin verschilt het van economie? Hoe ziet een vak als kunst beeldend er uit in de bovenbouw en komt hier wel of geen theorie bij kijken?

Tussen de voorlopige en definitieve profielkeuze wilden we de leerlingen de gelegenheid bieden om vragen te stellen aan de vakdocenten van de bovenbouw. De leerlingen konden de experts per vak vinden. Even bladeren door de methode, eindproducten bekijken en vragen wat het vak precies inhoudt. Onze leerlingen hebben daarnaast ook kritische vragen gesteld en gevraagd naar de toegevoegde waarde van een vak voor een vervolgopleiding na hun schoolcarrière op Spinoza20first.
De leerlingen hebben het ervaren als waardevol en sommigen zijn zelfs tot andere vakkenkeuzes of zelfs profielkeuze gekomen. Al met al een zinvolle middag!