DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Jonge Onderzoekers+

De jonge onderzoekers + is een project voor leerlingen uit groep 8 die eigenlijk klaar zijn met de leerstof. Het doel van deze groep is tweeledig; leerlingen kunnen kennismaken met onze school en onderzoekend en ontwerpend leren. Met als opbrengst dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs soepeler verloopt en de band tussen Spinoza20first en de aanleverende basisscholen (en daltonbasisscholen in het bijzonder) worden versterkt. Een tweede doel is extra uitdaging bieden en daarnaast kunnen de leerlingen vast kennismaken met hun peers.

De pilot bestaat uit acht bijeenkomsten, een afsluitende bijeenkomst en een presentatie door de leerlingen voor de ouders/verzorgers. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag op Spinoza20first. Naast inhoudelijke verdieping rondom het thema planeten is er veel ruimte voor de daltonvaardigheden en creativiteit.

Vandaag was de eerste bijeenkomst waar de groep leerlingen kennis heeft gemaakt met elkaar en met de school. Ze hebben een rondje door de school gelopen en zijn begonnen met het project ‘universum’. In dit project leren ze over ons zonnestelsel vanuit verschillende domeinen. Als eindproduct ontwerpen ze een mobiel planetarium waar ze ook praktisch aan de slag gaan in ons Maaklab. Het was een leuke en enthousiaste groep, we verheugen ons al op volgende week!