DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens daltonuren de experts (leraren) om hulp vragen. Er zijn per dag vier dalton-/project uren. Daarnaast bieden we soms huiswerkbegeleiding voor leerlingen die thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken.