DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Geeft de school huiswerkbegeleiding?

De leerlingen kunnen tijdens daltonuren de experts (leraren) om hulp vragen. Er zijn per dag vier daltonuren. Daarnaast bieden we huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen in de onderbouw die bijvoorbeeld thuis minder mogelijkheid hebben om te werken aan school of leerlingen die er door andere omstandigheden bij gebaat zijn op school hun werk te maken. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd, van 14.30 tot 16.30 uur. Wij leren onze leerlingen hoe zij moeten leren, we leren ze om te plannen en om rustig en geconcentreerd hun huiswerk te maken. Structuur en regelmaat zijn belangrijk hierbij. Wij merken dat leerlingen door onze huiswerkbegeleiding beter gemotiveerd raken en dat is terug te zien in de groei in hun prestaties. Huiswerkbegeleiding is altijd vrijwillig (maar niet vrijblijvend).

Voor leerlingen in de bovenbouw wordt er buiten te lessen om bijles gegeven vanuit de BijlesAcademie.