DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Is daltononderwijs moeilijk voor kinderen die niet op een daltonbasisschool hebben gezeten?

Volgens ons niet, omdat op vrijwel alle basisscholen al met taakopdrachten wordt gewerkt. Bovendien maken wij alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze werkwijze. We werken in het eerste leerjaar aan een opbouw om met de daltonvaardigheden om te gaan, zodat ze dit in de bovenbouw steeds beter beheersen.