DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Wat is het verschil tussen Spinoza20first en Spinoza Lyceum?

Het Spinoza20first en het Spinoza Lyceum vormen samen de Stichting Spinoza Lyceum, maar toch zijn het twee heel andere scholen. Het zijn beide daltonscholen, maar het Spinoza20first doet een groter beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Op Spinoza20first mogen leerlingen meer zelf hun rooster indelen, terwijl het Spinoza Lyceum meer houvast biedt met een rooster dat, op een of twee uur per dag na, een periode lang hetzelfde is. Op Spinoza20first worden leerling individueel begeleid door een coach. Op het Spinoza Lyceum hebben de leerlingen een klassenmentor met wie zij eens in de zoveel weken een gesprek hebben, maar op wie zij ook op eigen initiatief een beroep kunnen doen.