DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Wat is Wiskunde B?

Wiskunde B is een meer analytische en abstracte vorm van wiskunde. De onderwerpen vinden nauw aansluiting bij natuurwetenschappen en blijven dichter bij de zuivere wiskunde. Typische wiskunde B onderwerpen zijn differentiaalrekening; meetkunde (al dan niet met vectoren); goniometrie of integraalrekening. Daarnaast overlapt een deel van de theorie met die van wiskunde A, maar is er sprake van meer verdieping.