DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Zijn er tussenuren?

Op Spinoza20first is ons streven dat in de onderbouw alle uren worden opgevangen. Een vaste les verandert daardoor in een uur waarin leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met het schoolwerk. Doordat leerlingen niet in de aula zitten, maar onder toezicht van een expert of onderwijsassistent aan het werk zijn, blijven achterstanden beperkt en hoeft de expert de volgende les minder in te halen met haar of zijn klas.

In de bovenbouw is er wel lesuitval, waardoor leerlingen soms eerder uit zijn of een tussenuur hebben.