DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Studiedag 2 december

De studiedag van woensdag 2 december stond in het teken van professionalisering. Thema’s als mindfulness voor leerlingen, lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen en vakoverstijgend werken, stonden centraal. Ook op digitaal gebied waren er verschillende trainingen om de devices die de experts gebruiken, nog beter te benutten.

Mindfulness. Francisca heeft begin dit schooljaar een cursus Mindfulness voor jongeren in school gevolgd en al verschillende explore-uren Mindfulness gegeven in periode 1 en 2. Een heel aantal leerlingen heeft hier al aan meegedaan. Op de studiedag liet zij ook collega’s kennismaken met het lesprogramma en wat mindfulness kan betekenen voor leerlingen en welke rol het kan spelen in het onderwijs en begeleiden van groepen.

Het lesprogramma van het Centrum voor Mindfulness.

Vakoverstijgend werken. Tijdens de vorige studiedag zijn de eerste belangrijke stappen gezet om onderzoekend en ontwerpend leren een meer toonaangevende rol binnen ons onderwijs te geven. In de sessie over vakoverstijgend werken en contextrijk leren van de afgelopen studiedag hebben verschillende experts gekeken naar hoe vakoverstijgende projecten en producten de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen en wat ze tot een succes maakten.

De verschillende experts hebben gekeken wat er nodig is om vaker vakoverstijgend te werken en hoe leerlingen nog meer de vruchten ervan plukken. Er is gekeken naar hoe we zorgen voor meer samenhang, hoe we het merkbare meetbaar kunnen maken en we groepjes beter kunnen begeleiden bij samenwerken.

De succeservaringen van Thema 9 rondom Superhelden en het komende Thema 3 met Utopia vormen een belangrijke basis voor het opzetten van een basis voor projecten met onderzoekend en ontwerpend leren en buitenschools en contextrijk leren.